Pizza, Vezzo Umeå

Skanska har undertecknat det första hyresavtalet för Uppsalas nya landmärke, Juvelen. Det är restaurangkedjan Vezzo som har tecknat ett sjuårigt hyresavtal för drygt 600 kvadratmeter lokaler i husets bottenplan. Planerad öppning sker under sommaren 2019.

  • Vi är glada över att teckna det första hyreskontraktet för Uppsalas profilbyggnad med unik arkitektur som dessutom kommer att bli ett av norra Europas mest hållbara kontorshus. Vezzo passar väl in som en KRAV-certifierad restaurang med stor omsorg om miljön, säger Alexander Yü, uthyrnings- och marknadsansvarig, Skanska Sverige AB.

Avsikten är att Juvelen ska miljöcertifieras enligt certifieringssystemet LEED, på den högsta nivån Platinum. Det innebär att högt ställda hållbarhetskrav ska motsvaras, såväl i byggprocessen med hållbara material, avfallshantering, logistik med mera som att det färdiga huset ska ha nära noll påverkan på miljön. Juvelen kommer att använda minimalt med energi och bidra till minskning av utsläpp av koldioxid. Huset blir självförsörjande på kyla genom Skanskas innovativa och patenterade system Deep Green Cooling där bergets temperatur nyttjas för komfortkyla under årets varma månader. Taket täcks därtill delvis av elproducerande solceller.

  • Vi har höga ambitioner vad gäller hållbarhet och det känns rätt att flytta in i ett kontor som ligger i framkant. Huset kommer att bli en attraktion för Uppsalaborna, vilket vi ser som väldigt spännande. Läget är också svårslaget, vid centralstation, varifrån man tar sig till Arlanda på 20 minuter och till Stockholm på trekvart, säger Amir Bozaghian, expansionschef, Vezzo.

Vezzo AB har idag fyra restauranger i norra Sverige och etableringen i Uppsala blir starten på en expansion söderut. Restaurangkedjan har bland annat vunnit SM i pizzabakning och kommer att tävla i VM Shanghai.

 

Juvelen är under uppförande och inflyttning sker våren 2019. För ytterligare information:

• Alexander Yü, uthyrning och marknadsansvarig, Skanska Sverige AB, tel 010-449 17 06

• Marie Strand, projektansvarig Skanska Sverige AB, tel 010-449 51 11