Hållbarhet är prioriterat i Juvelen-projektet och vi har höga mål för vår avfallshantering. Med bra planering och tidigt satta mål i projektet går det idag att bygga hus med 0 % avfall till deponi. Målet är kopplat till ett verktyg kallat Gröna kartan https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/grona-kartan/ som beskriver vad vi menar med grönt byggande och hjälper oss att mäta och följa upp våra miljömål. Det är något vi strävar efter dagligen, för avfall blir det vare sig man vill eller inte.

Det krävs en hel del förarbete gällande ett bygges avfall, exempelvis får alla underentreprenörer fylla i en avfallsplan över hur mycket avfall de genererar och hur det ska sorteras. Allt för att undvika deponirisker på bygget. Inom platsledningen planeras större inköp noga för att inte riskera att involvera någon typ av produkt vars avfall blir deponi.

Vi har också kemikaliefrågan att hantera, alla kemikalier som finns på bygget måste vara godkända enligt någon av våra utvalda kemdatabaser. Här har vi ett nära samarbete med vår kemexpert inom Skanska.